Paragrafen

Bedrijfsvoering

In deze paragraaf wordt ingegaan op de onderdelen binnen de bedrijfsvoering zoals personeel, dienstverlening, communicatie, samenwerking, en ICT

Daarnaast wordt er ook ingegaan op de Planning en Controlcyclus, doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken, rechtmatigheid, controleprotocol, lastenoverschrijdingen en dergelijke.

Deze pagina is gebouwd op 07/15/2020 11:46:55 met de export van 07/15/2020 11:39:51