Bijlagen

Investeringen en restantkredieten

Investeringen en restantkredieten

Investering (baten cursief)

Totaal krediet 2019

Boekingen 2019

Over te brengen naar 2020

Toelichting over-/ onderschrijding - Verantwoording over te brengen naar 2020

Reg. Impuls - Bottum-up via dorpsraden

150.000

0

150.000

in voorbereiding

Reg. Impuls - Bottum-up via dorpsraden

150.000

0

150.000

Project archief onderhoud (2019)

150.000

0

150.000

Brandmeldinstallatie stadskantoor (2018)

75.208

54.576

20.632

oplevering voorjaar 2020

Verduurzaming stadhuis (2019)

239.000

62.952

176.048

in uitvoering

Verduurzaming gemeentewinkel (2019)

275.000

54.928

220.072

in uitvoering

Fietsplan Hulst

0

0

0

Vervanging hardware (2018)

0

0

0

Aanschaf/ vervanging software (2018)

0

0

0

ICT werkplekken (2018)

72.222

57.228

14.994

in 2020 nog 10 werkplekken in te richten

Aanschaf machines en gereedschappen 2019

225.000

167.365

57.635

bus in maart 2020 geleverd

Verduurzaming gemeentewerkplaats (2019)

265.000

55.168

209.832

in uitvoering

Herinr. Molenstr/'s Gravenstr (2012)

36.024

35.385

0

financieel afronden

Herinr. Geslechtendijk en Hoofdstraat (2015)

40.123

0

0

Is afgerond.

Reconstr. Kruising Zoutestr.-Koolstr. (2015)

5.273

0

5.273

nog enkele reapraties uit te voeren

Herinrichting Frans van Waesberghestraat (2016)

1.277

1.241

0

financieel afronden

GVVP maatregelen Vogelwaarde (Rapenburg) (2016)

553.149

0

553.149

Wacht op aanleg landbouwroute

Brede School St. Jansteen Inrichting openbare ruimte

42.175

27.067

15.108

Onderhoudsperiode.

Reconstr. Julianastraat Heikant wegen (2016)

1.441.963

188.119

1.336.712

Uitvoering gestart

Vernieuwing omgeving Janseniuslaan

85.972

14.025

71.947

Onderhoudsperiode.

Reg. Impuls - Havenfort eo incl. camperplaatsen (2017)

325.000

679

324.321

in voorbereiding

Reg. Impuls - Havenfort eo incl. camperplaatsen (2017)

125.000

0

125.000

Herinrichting Cloosterstraat (2018)

282.920

299.185

0

in uitvoering, overschreiding door extra werk voor waterschap, zie inkomsten

Herinrichting Cloosterstraat (2018)

19.300

19.296

0

Verbreding Zoetevaart (2018)

11.179

0

11.179

Onderhoudsperiode.

Herinr Houtm,Kl.Bag.str....L. Nieuwstr CP (2019)(K)

595.000

17.294

577.706

Uitvoering doorgeschoven naar 2021

Reconstr. Fred. Hendrikstraat (2019)(K)

305.000

4.345

300.655

Voorbereiding gestart. RO procedure loopt.
Uitvoering aanpassingen nutsvoorzieningen gepland voor april-september 2020, gevolgd door civiele werkzaamheden.
Bodemkwaliteit deels wonen of slechter. Na bepaling hoeveelheden controleren of kredieten nog voldoende zijn

Bestrating bij verv. rioolstelsel St.Janst.(2019)(K)

215.000

16.511

198.489

Start uitvoering gepland dit voorjaar

Bestr. bij verv.rioolstelsel Klz fase 1(2019)(K)

175.000

3.920

171.080

Start uitvoering gepland voor april a.s.

Landbouwroute Vogelwaarde (2018)(K)

2.610.800

15.588

2.595.212

RO procedure in voorbereiding.

Landbouwroute Vogelwaarde (2018)(K) Pop-3 subs.

1.000.000

0

1.000.000

Subsidie toegekend.

Reconstructie Tivoliweg (2019)(K)

38.000

7.322

30.678

Uitvoering 2020

Reg. Impuls- welkomstdisplays (2017)

10.216

5.507

4.709

in uitvoering

Reg. Impuls- welkomstdisplays (2017)

20.000

0

20.000

Aankoop Hof te Zandeplein (2018)

-4.923

0

0

Aankoop Hof te Zandeplein (2018)-Regionale Impuls

250.000

250.000

0

Verkoop gronden Hontenissestraat

0

93.189

0

Aankoop grond HULOO-T-564 (2019)

0

11.475

0

Bouw brede school St. Jansteen (2016)

53.887

51.859

2.244

Onderhoudsperiode.

Bouw brede school St. Jansteen (2016)

15.250

15.252

15.250

Onlangs in rekening gebracht

Aankoop en renovatie Piet Lossiehal (2015)

11.649

469

11.180

restant krediet wordt betrokken bij sloop

Reg. Impuls - grensoverschrijdende bossen (2017)

117.352

-934

118.286

De afrekening t.b.v. de subsidie is ingediend. Zodra de subsidie afrekening is ontvangen zal worden bezien of het gehele krediet vrij kan vallen. De dekking vanuit het MIP zal dan mogelijk vrijvallen.

Reg. Impuls - grensoverschrijdende bossen (2017)

150.000

0

130.000

Leader subsidie zal naar verwachting ongeveer € 20.000,- lager uitvallen.

Reg. Impuls - Versterk de Vesting (2017)

45.523

42.161

3.362

in uitvoering

Reg. Impuls - Versterk de Vesting (2017)

164.849

11.439

153.410

Reg. Impuls - Camperplaatsen (2017)

0

0

vervalt als project, middelen toegevoegd aan budget Havenfort

Reg. Impuls - Camperplaatsen (2017)

0

0

0

Reg. Impuls - toer.infra/ bewegw. (2017)

99.891

0

99.891

in voorbereiding

Reg. Impuls - toer.infra/ bewegw. (2017)

100.000

0

100.000

Reg. Impuls- promo/profil/branding

48.475

30.849

17.626

in uitvoering

Reg. Impuls- promo/profil/branding

48.475

29.725

30.225

Reg. Impuls - opwaard. Scheldedorpen

261.997

11.586

265.000

in voorbereiding

Reg. Impuls - opwaard. Scheldedorpen

265.000

0

265.000

Nieuwbouw kleedlokalen Hontenissehal

305.531

119.152

186.379

in uitvoering

Nieuwbouw kleedlokalen Hontenissehal

21.400

10.927

10.473

Reg. Impulst - uitkijktoren grens/ bourgondische buren

50.000

0

50.000

in voorbereiding

Reg. Impulst - uitkijktoren grens/ bourgondische buren

50.000

0

50.000

Dorpscentrum Kloosterzande (2014)

19.144

0

0

Renovatie dorpshuis Graauw (2018)

0

0

0

Renovatie dorpshuis de Kauter (2018)

264.932

184.646

80.286

in uitvoeirng

Renovatie dorpshuis de Kauter (2018)

14.300

19.232

0

Renovatie dorpshuis de Luifel (2018)

4.465

0

4.465

Renovatie Den Dullaert (2018)

267.711

239.199

46.801

Restant wordt in 2020 gebruikt voor de renovatie van het terras.

Renovatie dorpshuis de Kauter (2018)

0

5.941

0

Nieuwbouw Malpertuus (2019)

430.000

17.910

412.090

in uitvoering

Nieuwbouw Malpertuus (2019)

3.500

518

2.982

Grond vm kleuterschool Klz (Rozenhof)

0

49.969

0

Renovatie dorpshuis Graauw (2019)

76.280

0

76.280

in uitvoering

Vervanging riolering Geslechtendijk (2013)

198.291

0

0

is afgerond

Reconstructie kruising Glaciswg. Zoutestr. Koolstr. (2014)

245.647

154.375

91.272

werkzaamheden uitgevoerd, afrekening moet nog plaats vinden

Reconstructie Fr. v. Waesberghestr Vestdijkstr. Gentsestr (2016)

0

0

0

financieel afronden

Reconstr. Pr. Bernhardstraat, Kon. Julianastraat en Beatrixstraat (2016)

53.261

8.005

45.256

Onderhoudsperiode.

Reconstr. Julianastraat Heikant riolering (2016)

1.153.636

174.479

1.040.384

Uitvoering gestart

Renovatie riolering Glacisweg te Hulst (2017) te wijzigen in rioolren Glacisw, Wilhelminastr, Badhuisw, Julianastr en Hulsterw

71.739

33.213

0

financieel afronden

Ver. Riol. Emmatr. Beatrixstr. & W. Alex. Str. (2017)

1.572.942

193.260

1.379.682

Start gepland april a.s.

Verv. Riol. Janseniuslaan Hulst (2017)

230.373

64.971

165.402

Onderhoudsperiode.

Verv. Riolering Lyceumstraat

217.637

126.501

91.136

Onderhoudsperiode.

Aanleg HWA-riool Cloosterstraat Klz (2018)

52.200

10.108

42.092

Onderhoudsperiode.

Aanleg HWA-riool Cloosterstraat Klz (2018)

6.808

8.481

0

Wordt bij financiele afronding meegenomen

Maatr. Toekomstbest. Waterhh. Heikant (2018)

150.000

0

150.000

in voorbereiding

Verv. Ondh. El/ mech. Gemaal+drukriol. Emma

2.420

714

0

restant middelen naar rioolfonds

Verv. Ondh el/mech 12 IBA's

4.978

4.978

0

Verv. Riolering Kuitaart ivm calamiteit

55.000

46.567

8.433

in uitvoering

Renov. riol. N.Namen, Hengstdijk & Kuitaart (2019)(K)

0

0

krediet is ingezet tbv hemelwaterriolering Clinge 7.722.01.89

Verv. en deels renov. riol. Kuitaart (2019)(K)

160.000

15.791

144.209

in voorbereiding; aandacht saneringskosten

Aanleg gescheiden stelsel St.Jansteen (2019)(K)

2.310.000

47.386

1.600.000

in voorbereiding; € 700.000 terug naar rioolfonds

Aanl.gescheid.stelsel in Kl. Bagijnestr eo (2019)(K)

589.500

52.818

536.682

Uitvoering 2021

Aanl.gescheiden stelsel Fr.Hendrikstr Lsw (2019)(K)

440.000

8.287

431.173

Voorbereiding gestart. RO procedure loopt.
Uitvoering aanpassingen nutsvoorzieningen gepland voor april-september 2020, gevolgd door civiele werkzaamheden.
Bodemkwaliteit deels wonen of slechter. Na bepaling hoeveelheden controleren of kredieten nog voldoende zijn

Verv. el. mech. Gemalen (2019)(K)

30.000

20.050

0

overboeken naar beheerbegroting 6.722.00.02; beneden afschrijvingsgrens

Verv. el. mech. drukriolering (2019)(K)

30.000

20.050

0

overboeken naar beheerbegroting 6.722.00.03; beneden afschrijvingsgrens

Vervangen balkeerkleppen (2019)(K)

20.000

23.464

0

overboeken naar beheerbegroting 6.722.00.03; beneden afschrijvingsgrens

Verv. el/mech onderdelen 12 IBA's (2019)(K)

45.000

48.300

0

financieel afronden

Verv. riolering Tivoliweg (2019)(K)

115.000

31.589

83.411

Uitvoering 2020

Renovatie hemelwaterriolering Clinge (2019)

290.000

0

290.000

in uitvoering, aanvullend krediet OP 2020 nog niet verwerkt

Totaal uitgaven

18.315.039

2.845.250

14.704.883

Totaal inkomsten

2.403.882

513.971

2.052.340

Saldo

15.911.157

2.331.280

12.652.544

Deze pagina is gebouwd op 07/15/2020 11:46:55 met de export van 07/15/2020 11:39:51